Psikolojik Röntgen

Şirketin psikolojik durum ve iyi oluşu ölçümlenerek psikolojik ve sosyal risk faktörleri belirlenir. Bu amaçla, ihtiyaca yönelik psikometrik ölçümler yapılır ve uzman psikologlarca raporlanan sonuçlar şirkete sunulur.
Psikolojik ihtiyaç analizleri, süreç öncesi ve sonrası hakkında güçlü bilgiler vermektedir.

Psikolojik İhtiyaç Analizi
Çalışanların günlük yaşantılarında baş etmeye çalıştıkları psikolojik sorunlarını, semptomları ve sorunların şiddetini ölçmemize yardımcıdır.

İyi Oluş Değerlendirme Envanteri
Çalışanların iyi oluş düzeylerini iyi oluşumuzu belirleyen 8 farklı boyut üzerinden ele alır.