İşyeri Psikoloğu

İşyeri Psikoloğu Kimdir?

İşyeri psikoloğu, örgüt içerisinde çalışanların davranışlarını incelemek, iş çerçevesinde yaşadıkları psikolojik zorlanmaları tespit edip bu zorluklarla başa çıkabilmelerinde yardımcı olmakla görevli uzmandır. İnsan davranışı bilimini iş dünyasıyla birleştirerek çalışma hayatını iyileştirme çalışmaları ve uygulamaları yapar. Bir kurumda her seviyede çalışan insanları analiz eder.

İş Psikoloğu Neden Önemlidir?

Kurum ve kuruluşların temel stratejileri sağlıklı bir çalışma ortamı ve yüksek performans. Elbette yüksek performans elde eden şirketleri, kurumsal refahı yüksek şirketler oluyor.

Bir çalışanın anlaşıldığını hissetmesi, beraberinde kendini güvende hissetmesini sağlar. Dinlenilmek ve anlaşılmak, çalışanları daha iyi olmaya ve yüksek performans göstermeye, kuruluşa daha çok fayda sağlamaya teşvik eder.

İşyeri Psikoloğu Olarak Görevimiz Nedir?

İşyerlerinde psikolog olarak görevimiz, çalışanları ve şirketleri olumsuz etkileyen psikolojik sorunları iyileştirmektir. Bu iyileştirmeler;

  • İş verimliliğini artırmak,
  • Olumlu çalışan ortamı yaratmak,
  • Çalışan motivasyonunu güçlendirmek,
  • Kurumsal aidiyeti artırmak,
  • Çalışanların genel sağlığı ve esenliği için eğitimler vermek,
  • Liderlik gelişimi sağlamak,

şeklinde özetlenebilir.

Ekibinizi Güçlendirin Kendinizi Güçlendirin

Well’n Work ailesi olarak yanınızdayız