Hizmetlerimiz


İş Psikoloğu


Eğitimler


Psikolojik Röntgen


Video İçerik


Webinar


Podcast

Değerlerimiz

  • Şirkete Özgünlük

  • Bilimsellik

  • Gizlilik

  • Güvenilirlik

  • Dijitallik

  • İnsan Odaklılık

Referanslar

Blog Yazıları

İş Yerinde Ruh Sağlığı Alanında Yapılan Araştırmalar ve Sonuçlar

İş Yerinde Ruh Sağlığı Alanında Yapılan Araştırmalar ve Sonuçlar

Lelliot ve arkadaşları “her 6 kişiden 1’inin işyerinde sorunlar yaşadığını” belirtmişlerdir. 2005 yılında yayınlanan bir raporda “ruhsal sağlığı sorunu yaşayan insanların küresel ekonomiye maliyetinin 1 milyar […]
Konfor Alanınızdan Ayrılmak Kariyerinizin İlerlemesine Yardımcı Olur

Konfor Alanınızdan Ayrılmak Kariyerinizin İlerlemesine Yardımcı Olur

Birçok insan profesyonel hayatında fazlaca meşgul bir durumda. Bu sebeple haftalık rutinlerini devam ettirirken programlarının dışında bir farklılık bazen korkutucu olabiliyor. Çünkü bu durum büyümeyi ve […]
İşyerinde Sürdürülebilirliği Destekleyici Bir Yaklaşım Modeli

İşyerinde Sürdürülebilirliği Destekleyici Bir Yaklaşım Modeli: %85

%85, son yıllarda tanınmaya ve uygulanmaya başlanan bir çalışma modelidir. Özellikle çalışanların psikolojik maliyetleri üzerinde olumlu etkileri görülen ve şirketlerin çalışanlarına entegre etmeye başladığı bir çalışma […]

Araştırmalar mutlu ve güvende hisseden çalışanların %13 daha üretken olduğunu gösteriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İş psikoloğu, iş psikolojisi alanında çalışan, şirket psikoloğu, iş yeri psikoloğu, çalışan psikoloğu olarak da adlandırılmaktadır. Temel amacı, iş yerinde well-being sağlamak, verimli bir iş gücü ortamı oluşturmak, çalışanların iyi oluşlarını artırmak ve çalışan psikolojisine yönelik bireysel destek vermek amacıyla görevli klinik psikolog, endüstri psikoloğu ve örgüt psikoloğu gibi uzmanlıkları olan psikologlardır.

WellnWork, İş psikolojisi alanında faaliyet göstermektedir. İş psikolojisi çalışma ortamında, bireyler arası ilişkileri, çalışan seçimi ve eğitimi, iş doyumu, tükenmişlik, işyerinde psikoterapi, iş verimliliği, çalışan psikolojisi, iş tatmini, şirket içi psikolojik analizler, iş yerinde terapi gibi konuları ele alan psikoloji biliminin bir alt dalıdır.

İş ve özel hayatlarında oluşan gelişmeler çalışma verimlerini de etkilemektedir. Bu sebeple şirket psikoloğu, yalnızca travmatik zamanlarda değil her zaman şirketler için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, şirketler için psikolog, firmaların çalışanlarına vereceği en önemli destek olacaktır.

Çalışanların stres ve zorluklarla başa çıkabilme becerilerinin geliştirilmesi, çalışanlara iş ve yaşam dengesini kurmakta yardımcı olur. WellnWork iş psikolojisi kapsamında, gizlilik esasıyla sürdürdüğümüz bireysel terapilerin yanında, psikolojik testler, well-being webinarları ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dijital içerikler (video, podcast vb.) ile bu amaç için hizmetler sunmaktadır.

Kesinlikle evet. Çalışanların hayatlarının 3’te 1’i işyeri ve çalışma ortamında geçmektedir. Bu sebeple, çalışanların fiziksel sağlıkları kadar mental sağlıkları da önemlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının, çalışanların psikolojik sağlığı ve verimleri için bu hizmetin ulaşılabilir kılmaları önemlidir.