Hizmetlerimiz


İş Psikoloğu


Eğitimler


Psikolojik Röntgen


Video İçerik


Webinar


Podcast

Değerlerimiz

  • Şirkete Özgünlük

  • Bilimsellik

  • Gizlilik

  • Güvenilirlik

  • Dijitallik

  • İnsan Odaklılık

Referanslar

Blog Yazıları

Çalışan Destek Programı

Çalışan Destek Programı Nedir?

Günümüzde çalışan stresi her geçen dakika artıyor. Elbette bu durumun yaşanmasında dijital dünyanın getirdiği yenilikler, çalışma sistemlerindeki değişim, pandemi sonrası ruhsal sağlamlığımızın etkilenmesi ve iş-sosyal hayat […]
Masa Başında Olmayan Çalışanların Ruh Sağlığı

Masa Başında Olmayan Çalışanların Ruh Sağlığı

Günümüzde dünya nüfusunun hızla artmasıyla beraber fiziksel güçle çalışanların (masa başında çalışmayanların) sayısı da paralel bir artış gösterdi. Fiziksel iş gücüyle çalışanların ise kendilerini şirket kültürünün […]
İş Yerinde Yalnız Hissetmek

İş Yerinde Yalnız Hissetmek

Birçoğumuz iş yerlerinde kendimizi yalnız hissediyoruz. Pek tabii ki bu durumun oluşmasında teknolojinin payı su götürmez bir gerçektir. Hangi sektör olursa olsun online iletişim kanallarını kullanma […]

Araştırmalar mutlu ve güvende hisseden çalışanların %13 daha üretken olduğunu gösteriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İş psikoloğu, iş psikolojisi alanında çalışan, şirket psikoloğu, iş yeri psikoloğu, çalışan psikoloğu olarak da adlandırılmaktadır. Temel amacı, iş yerinde well-being sağlamak, verimli bir iş gücü ortamı oluşturmak, çalışanların iyi oluşlarını artırmak ve çalışan psikolojisine yönelik bireysel destek vermek amacıyla görevli klinik psikolog, endüstri psikoloğu ve örgüt psikoloğu gibi uzmanlıkları olan psikologlardır.

WellnWork, İş psikolojisi alanında faaliyet göstermektedir. İş psikolojisi çalışma ortamında, bireyler arası ilişkileri, çalışan seçimi ve eğitimi, iş doyumu, tükenmişlik, işyerinde psikoterapi, iş verimliliği, çalışan psikolojisi, iş tatmini, şirket içi psikolojik analizler, iş yerinde terapi gibi konuları ele alan psikoloji biliminin bir alt dalıdır.

İş ve özel hayatlarında oluşan gelişmeler çalışma verimlerini de etkilemektedir. Bu sebeple şirket psikoloğu, yalnızca travmatik zamanlarda değil her zaman şirketler için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, şirketler için psikolog, firmaların çalışanlarına vereceği en önemli destek olacaktır.

Çalışanların stres ve zorluklarla başa çıkabilme becerilerinin geliştirilmesi, çalışanlara iş ve yaşam dengesini kurmakta yardımcı olur. WellnWork iş psikolojisi kapsamında, gizlilik esasıyla sürdürdüğümüz bireysel terapilerin yanında, psikolojik testler, well-being webinarları ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dijital içerikler (video, podcast vb.) ile bu amaç için hizmetler sunmaktadır.

Kesinlikle evet. Çalışanların hayatlarının 3’te 1’i işyeri ve çalışma ortamında geçmektedir. Bu sebeple, çalışanların fiziksel sağlıkları kadar mental sağlıkları da önemlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının, çalışanların psikolojik sağlığı ve verimleri için bu hizmetin ulaşılabilir kılmaları önemlidir.