Çalışma Alanlarımız

Pandemi Sonrası İşe Dönüş

Henüz deneyimliyor olduğumuz pandemi sürecinin işe dönüş sırasında üzerimizde yarattığı kaygılarla başa çıkmak ve yeni normale iş hayatında da uyum sağlamak amacı ile çalışanlara psikolojik destek sağlıyoruz.


Çalışan Ebeveynler

Şirketinizde faaliyet gösteren ve aynı zamanda ebeveynlik sorumluluğu olan çalışanlara iş ve aile hayatlarının dengelenip, her iki tarafta da sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda çözümler sunuyoruz.


Travma Sonrası

Şirket bünyesindeki çalışanların travma yaşantılaması sonrasında ortaya çıkabilecek psikolojik rahatsızlıklara, alanında uzman psikloglarımızla destek oluyor ve yeniden iş ve sosyal hayata adapte olabilmeleri için çözümler sağlıyoruz.


Değişim Yönetimi

Önemli pozisyonlarda bulunan çalışanların kariyer geçiş ve değişimleri gibi şirket içi departmanlarda yaşanabilen değişikliklerde sürecin iyi yönetilmesini sağlıyor ve olası sorunlarda şirkete özel çözümler sunuyoruz.


Şirket İçi İletişim

Şirket içi iletişimin alınan verim üzerinde çok etkili olduğunu biliyor ve çalışanlar arasındaki iletişimin arttırılmasını bilimselliği kanıtlanmış psikoloji temelli teknikler ile sağlıyoruz.


İşe Dönüş

Doğum, sağlık sorunları ve bunlar gibi uzun süreli izinlerin ardından işe dönüş yapacak olan çalışanlara, yeniden iş hayatına adapte olabilmeleri için psikolojik destek sunuyor ve performans arttırımını sağlıyoruz.


Kariyer Danışmanlığı

Şirketine bağlı bir çalışan olmanın ön koşulunun, hedefi ve kariyer beklentisi olan bir çalışan olmak olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, kendi kariyer yolculukları içerisinde çalışanlarınızın öz farkındalıklarının geliştirilmesi, şirket koşullarına ve değişimlere oryantasyon süreçleri gibi konuları kapsayan psikolojik danışmanlık ve koçluk sürecidir. Bu çalışmalarda hedef odaklı ve insan merkezli yaklaşımlar uyguluyoruz.


Kurumsal İş ve Süreç Danışmanlığı

Şirketinizin genel stratejilerinden hareketle İnsan Kaynakları stratejilerinin belirlenmesine destek oluyoruz. Bu çalışmlarımız şirket hedeflerinden hareketle; hedef ve performans sistemlerinin çalışılması, görev tanımlarının belirlenmesi, organizasyonel gelişim süreç tasarımlarının çalışılması ve kültür çalışmaları gibi konuları içeriyor.


Duygu Durum ve Motivasyon Değerlendirmesi

Çalışanlarınızın duygu durumlarının iş hayatlarındaki motivasyonlarını büyük ölçüde etkilediğinin farkındayız. Bu doğrultuda şirket çalışanlarının duygu durumlarını ve motivasyon seviyelerini psikometrik ölçümlerle belirliyor, motivasyon arttırmaya yönelik çözümler sunuyoruz.


Örgütsel İklim Çalışmaları

Şirket bünyesinde çalışanların psikolojik iyi oluş seviyesini ölçüyor ve bu alanda uzman psikologlarımızla şirketteki genel iyi oluş halini arttırmaya yönelik teknikler sunuyoruz. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak Mindfulness ve Kabul Kararlılık gibi alanların tekniklerine ağırlık veriyoruz.


Psikolojik Röntgen

Şirket içinde yaptığımız detaylı psikometrik ölçüm ve incelemeler sayesinde şirket içi olası risk faktörlerini belirliyor ve bu risklere yönelik şirkete özel çözümler getiriyoruz.