Liderlik: Ekibi Hedefe Yöneltmek

Liderlik Nedir Lider Kimdir
Liderlik Nedir / Lider Kimdir
İş Dünyasında Hassaslığı Yönetmek ve Güçlenmek
İş Dünyasında Hassaslığı Yönetmek ve Güçlenmek
Tümünü Göster

Liderlik: Ekibi Hedefe Yöneltmek

Liderlik Ekibi Hedefe Yöneltmek

Liderlik Ekibi Hedefe Yöneltmek

Yakın bir zamana kadar teknolojinin etkisi oldukça yüksek boyutlara ulaştı. Bu da elbette iş dünyasında sınırların yeniden çizildiğini bizlere gösterdi. Çünkü birçok insan, eskiden olduğu gibi aynı sınırlar içinde kısıtlı hedefler belirlemek yerine, teknoloji sayesinde alanını genişletiyor. Bu durum da çalışanların sınırlarını ve alanını genişletiyor.

Eski dönemlerde çalışanlar, kısıtlı bilgi ağına sahiplerdi. Bu sebeple kendilerine sınırlı hedefler belirleyip, kendi meslekleri içinde sıkışmışlık hissediyorlardı. Bugün ise durum tamamen farklı bir boyutta. Çünkü meslekler arası geçişler daha saydam, farklı meslek tercihlerine geçiş daha kolay. Eğitim daha ulaşılabilir ve birçok insan da bunu kullanıyor elbette.

Dolayısıyla birçok insanın algıları ve isteklerini değiştiren daha cazip seçenekler mevcutken, bir ekibi adanmışlıkla bir hedefe yöneltmek de gün geçtikçe zorlaşıyor. Ekibi hedefe yöneltmesi ve adanmışlığı o insanlara hissettirmesi gereken kişi ise Liderdir.

Hedef Belirlemek Bilhassa Önemli

Bir ekip için en önemli faktörlerden biri hedef belirlemektir. Bunun sebebi daha hızlı karar almayı kolaylaştırmakla birlikte amaçların net olarak çizilmesidir. Çok yapılı ekiplerde özellikle fikir birliği sağlanması biraz daha zor olabiliyor. Bu sebeple hedeflerin belirlenmesiyle soru işaretleri ve fikir ayrılıklarından ziyade hedefin nasıl daha iyi gerçekleştirileceğine dair farklı yorumlar içeride oluşur. Bu da gelişimi ve ilerlemeyi tetikler.

Hedef belirlemenin bir diğer faydası da amaçların netliği sonrası çalışanların o konuya odaklanmalarını artırmaktır. Net olmayan ve yönü belirsizliklerle dolu bir yolda yürümek, kişilerin motivasyonlarını düşürebileceği gibi bağlılıklarını da etkiler. Kişiler “neden bunu yapıyoruz, bu bize ne kazandıracak” gibi sorularla demotive olabilirler. Bu da sessiz istifayı beraberinde getirir. Tüm bunlarla birlikte hedef belirleyerek bu olumsuz durum ve algıları ortadan kaldırmak mühimdir.

Hedef Belirlerken Rota Nasıl Olmalı

Öncelikli konu, liderlerin rotası beraberinde çalışacağı ekibin tatmin olduğu ve mantıklı bulduğu, alanında öne çıkacak bir fikri içermeli. Başkaları tarafından taklit edilse bile gerçeğini yansıtamayacağı şekle bürüyerek bu fikir gerçekleşmeli.

Bu ana fikir çerçevesinde hedefi belirli alt parçalara bölerek, sırasıyla amaçları gerçekleştirir. İhtiyaç duyulan beceri ve bilgiler belirlenerek, ihtiyaçlar doğrultusunda ekibi görevlendirerek yolculuğa başlanır.

Özellikle doğru kişilere doğru yetkiler verilmesi oldukça kritiktir. Birçok insan bu konuda zorlanır, bunun sebebi ise gözlemledikleri ile gerçeğin örtüşmemesi durumundan kaynaklanır. Bu doğrultuda yetkilendirirken, o göre üstlenecek kişiye bu görevi alması konusunda ne düşündüğü sorulmalıdır. Burada görevi üstlenen kişinin çekimserliğinden dolayı evet dememesi adına, liderler konuşmaya bu görevin ona uygun olduğu düşüncesiyle hareket ettiğini, fakat emin olamadığı için kendisine sorduğunu belirtebilir. Bu sayede herhangi bir baskıdan ziyade karşılıklılık ilkesiyle hareket ettiğini karşı tarafa yansıtır.

Liderler Ekibini Nasıl Keşfeder

1-İlk olarak bir lider için ekipteki kişilerin tutkuları ve motivasyonları gelir. Bunun sebebi ise görevi yaparken o işten zevk de almasını, tutkuyla o işe bağlanmasını ve bu arzular çerçevesinde pozitif bir enerjiyle o işi yapması içindir.

2-Liderler ekibini keşfetmek adına onlara söz sahibi olduklarını hissettirmelidir. Çalışanların o ekip içinde aktif söz hakkına sahip olduklarını bilmesi, kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Bu durum da gerektiği zaman dışarıdan bir istek söz konusu olmadığında da fedakârlık göstermesini beraberinde getirir.

3-Basit görevlerle çalışanların özgüvenlerini beslemek, onların motivasyonlarını değerlendirmede ve artırmada önemli rol oynar. Bu sayede birçok insan, takdir duygusunu hisseder. Başarabildikleriyle gurur duyar ve kendi potansiyelini daha çok ortaya koyar. Kendisi için bir üst standart görevler belirler. Dolayısıyla kendini aşmak adına olumlu bir çaba gösterir.

Yazar: Kln. Psikolog Barış Özkoparanoğlu